قهرمان پلاسکو

پاسخ به شائبه‌های تخریب و ریزش 3مرحله‌ای پلاسکو و یک درخواست ضربتی

کمیته فنی و سازه یکی از کمیته‌های شش گانه هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو است که در گزارش خود به ابهامات و پرسش‌های مختلف از نحوه و چرایی ریزش، شائبه وقوع انفجار در ساختمان و... را پاسخ داده و توصیه کرده که در برنامه‌ای ضربتی ساختمان‌های مشابه پلاسکو در کشور شناسایی شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار