لیفتینگ

شناسایی پروتئینی که پوست را جوان نگه می دارد

برای کسانی که نگرانپوست شان هستند، محققین پروتئینی را شناسایی کردند که موجب تحریک رقابت سلولی می شود.

نایب قهرمانی دانشجوی واحد کنگاور در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، در مسابقات ورزشی پاورلیفتینگ نایب قهرمان آسیا شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار