مافیای گندم

مافیا گندم تکذیب شد

وزارت جهاد کشاورزی، ادعای وجود شبکه مافیایی در خرید تضمینی گندم را رد کرد.

کشف ابعاد پنهان باند مافیای گندم آغاز شد

دادستان عمومی و انقلاب علی آباد کتول در مورد ابعاد پنهان باند مافیای گندم گفت:تیم کارشناسی کار بررسی این مستندات را به منظور شناسایی سایر اعضای این باند و کشف حجم واقعی میزان گندم‌های تحویل شده به سیلو‌ها، آغاز کرده اند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار