ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان

توقیف بیش از 280 کیلو مواد مخدر در اصفهان

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و یگان تکاوری طی دو عملیات جداگانه مقدار 190 کیلو و 60 گرم حشیش ، 15 کیلو و 790 گرم تریاک و 78 کیلو و 875 گرم مرفین کشف کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار