متن حکم مدیرعامل ستاد دیه

قائم مقام ستاد دیه کشور معرفی شد

دراولین جلسه ستاد دیه کشور در سال جدید، علی مهربان به عنوان قائم مقام سید اسدالله جولایی معرفی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار