مثنوی‌خوانی

برگزاری «مثنوی خوانی» در فرهنگسرای فردوس

محفل ادبی مثنوی‌خوانی با دکتر قدمعلی سرامی، روز شنبه 7 بهمن ماه ساعت 16 برگزار می شود.

برگزاری «مثنوی خوانی» با قدمعلی سرامی

محفل ادبی مثنوی‌خوانی با دکتر قدمعلی سرامی، روز شنبه 25 آذرماه ساعت 16 برگزار می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار