مجتبی صادقی

ساخت دستگاه ضد جلبک توسط دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، به منظور کمک به صنعت دریانوردی کشور، موفق به ساخت دستگاه ضد جلبک شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار