مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران :

خیرین مدرسه ساز در انتخاب نام مدرسه ۱۰۰ درصد اختیار دارند

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران گفت: خیرین در انتخاب نام مدرسه ۱۰۰ درصد مختار هستند که نام مورد نظر خود را روی مدرسه بگذارند.

تصویب ساخت ۱۲۰ هزار کلاس درس در استان تهران طی ۵ سال

رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران گفت: در جلسه استانداری تهران مقرر شد طی 5 سال، 120 هزار کلاس درس در این استان ساخته شود.

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه سازتهران در گفت و گو با ایسکانیوز:

تهران با کمبود فضای آموزشی مواجه است

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران گفت: این سوال در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد که مگر می شود پایتخت کشور مشکل کمبود مدرسه داشته باشد؟ اما واقعیت این است که استان تهران با داشتن 60 هزار  مدرسه و 600 هزار کلاس درس  به دلیل مهاجر پذیر بودن با کمبود شدید فضاهای آموزشی مواجه است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار