محقق علوم طبیعی و عضو انجمن داروهای طبیعی آمریکا،

توسط محققان ایرانی؛

 تولید داروی آهن بدون عارضه در کشور

عضو انجمن داروهای طبیعی آمریکا، به تشریح عوارض داروی آهن با ساختار مولکولی پرداخت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار