محمدعلی جهان بین

تالیف کتاب « گندم سیاه» از سوی کارمند واحد اردبیل

کتاب «گندم سیاه» حاصل تلاش محمدعلی جهانبین؛ کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در قطع وزیری و با تیراژ 1000 نسخه از سوی انتشارات یاوریان چاپ و منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار