محمدکافی

برنامه های دانشگاه فردوسی برای ایجاد نشاط در میان دانشجویان

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: موضوع امید و نشاط دانشجویان را به صورت جدی در این دانشگاه دنبال می کنیم.

گسترش همکاری‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌های"فردوسی مشهد" و "کابل"

رییس دانشگاه فردوسی مشهد و هیاتی عالی رتبه به سرپرستی رئیس دانشگاه کابل و مشاور رئیس جمهور افغانستان امروز با یکدیگر دیدار کردند و در خصوص گسترش همکاری‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌های فردوسی مشهد و کابل به گفت‌وگو پرداختند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار