محمود خدا پرست

مصرف‎ ‎داروهای‎ ‎گیاهی‎ ‎ترک‎ ‎اعتیاد خطرناک است‎

رئیس‎ ‎مرکز‎‎تحقیقات‎ ‎پزشکی‎ ‎قانونی‎ ‎‎با‎ ‎هشدار ‎در‎‎مورد‎ ‎مصرف‎ ‎داروهای‎ ‎گیاهی‎ ‎ترک‎ ‎اعتیاد‎ گفت:‎ این‎ ‎داروها‎ ‎تنها‎ ‎رنگ‎ ‎و‎ بوی‎ ‎گیاهی‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎حاوی‎ ‎مواد اعتیادآورند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار