مدیر توسعه فناوری ارتباط با صنعت و کارآفرینی واحد تبریز

ابوالحسنی مطرح کرد؛

نگاه به موضوع مواد مخدر باید علمی و پژوهشی باشد

مدیر توسعه فناوری ارتباط با صنعت و کارآفرینی واحد تبریز گفت: نگاه به موضوع مواد مخدر باید سیستمی, علمی و پژوهشی باشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار