مدیر نظارت و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری

مدیر نظارت و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبرداد؛

ضدعفونی کردن 5 محور پرتردد تهران

5 محور پرتردد شهر تهران صبح امروز با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهر تهران ضدعفونی و گندزدایی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار