مدیر کل مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش

شناسایی مدارس فرسوده در پایتخت

مدیر کل مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: در کشور ما اکثر ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند، مشخص نشده اند و برای همین باید در راستای شناسایی و معرفی آنها گام برداریم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار