مدیر گروه آموزشی درمانی  دندانپزشکی مدرن

تبادل تجربیات و انتقال دانش دندانپزشکی ایران و جمهوری آذربایجان

 کشورهای ایران و آذربایجان برای تبادل تجربیات و انتقال دانش دندانپزشکی، با یکدیگر همکاری می کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار