مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران

شناسایی ۳۴ نقطه ممنوع سد معبر و معرفی نقاط جایگزین

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، گفت: ۳۴ نقطه حاد ممنوع برای بساط گستری در سطح شهر مشخص و نقاط جایگزین شناسایی شده است.

ساماندهی دستفروشان و شبه متکدیان

مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران، با تشریح جزئیات مرحله سوم طرح ساماندهی دستفروشان گفت: در این مرحله دستفروشان ساکن تهران مد نظر قرار گرفتند تا از مهاجرت به تهران برای دستفروشی جلوگیری شود.

ریه شهاب حسینی چاقو خورد/ مجروحیت دو شهربان شهرداری با چاقو +عکس

مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران از مجروح شدن دو مامور شهربان با چاقو در حین انجام وظیفه وسط مالکان یک بنای غیرمجاز خبر داد و ریه یکی از شهربانان با چاقو به شدت آسیب دیده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار