مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

رفع مشکلات و شناسایی کودکان زباله گرد

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:زباله گردی از جمله مشاغل سخت و زیان آور است وبکارگیری افرادنوجوان و کودکان اکیدا ممنوع است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار