مدیرکل امور اجرایی مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی صورت گرفت

انتصاب مدیرکل امور اجرایی مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی «مدیرکل امور اجرایی مرکز حوزه ریاست دانشگاه» را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار