مدیرکل امور هیأت امنا، شوراها و هماهنگی استان ها

با حکم دکتر طهرانچی

«مدیرکل امور هیأت امنا، شوراها و هماهنگی استان ها» منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی «مدیرکل امور هیأت امنا، شوراها و هماهنگی استان ها» این دانشگاه را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار