مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

مدیرکل فرهنگی واحد همدان حائز رتبه‌ برتر عرصه بین‌الملل جشنواره منادیان بسیجی شد

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، در بخش بین‌الملل نخستین جشنواره منادیان فرهنگی بسیج در استان همدان، حائز رتبه‌ی برتر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار