مدیریت داده‌ها

ملاحظات مالکیت داده‌ها چیست؟

هدف اجرای «زمامداری داده‌ها» این است که یک شرکت به اطلاعاتی که باعث انسجام کسب و کارش می‌شود دسترسی داشته باشد. ارتباطات بین گروه‌های مختلف شرکت از طریق این زمامداری بهبود می‌یابد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار