مدیریت کسب و کارهای کوچک

واحد دهاقان در رشته‌های مدیریت مالی و کسب و کارهای کوچک دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان با توجه به راه‌اندازی رشته‌های مدیریت مالی و کسب‌وکارهای کوچک در این واحد دانشگاهی، نقشه راه مدیریت مالی و کسب‌وکارهای کوچک در این دانشگاه را تشریح کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار