مرتضی موسی خانی

مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین و معاون پژوهشی سابق دانشگاه آزاد است. وی بنیان‌گذار و رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران بوده و تیم ربوکاپ دانشگاه آزاد قزوین در دوره ریاست موسی خانی عناوین متعدد جهانی کسب کرده است.