مرحله دوم آزمون دکتری

نکات مورد توجه در مرحله دوم آزمون دکتری

مرحله دوم آزمون دکتری که شامل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی می‌شود برای هر داوطلب صرفا یک‌بار انجام شده و عدم‌مراجعه داوطلبان در مرحله دوم آزمون، به منزله انصراف تلقی می‌شود.

کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری 95 منتشر شد

نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی 95 اعلام شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار