مرکز آثار مفاخر و اسناد

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی:

تکرار تاریخ فاجعه بار است

نشست علمی با عنوان " اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد" با سخنرانی دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه و به همت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی روز سه شنبه، 12 بهمن ساعت 12 در اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار