مرکز پژوهش وفناوری

بازدید معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاداسلامی از غرفه مرکز رشد واحد های فناور رودهن در فن بازار ملی سلامت

واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و ثمری مدیر کل ارتباط صنعت و دانشگاه از غرفه شرکت ترانه های شفا بخش طبیعت واقع در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن بازدید کردند.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری اعلام کرد: تمرکز برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال جاری بر فناوری است

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری گفت: تمرکز برنامه های هفته پژوهش و فناوری  سال جاری بر فناوری و نمایش محصولات با فناوری بالا و کاملا جدید  است .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار