مریم السادات هاشمی طبا

استاد دانشگاه آزاد اسلامی :

طراحی در فضایی با بافت سنتی یا فرسوده ذهن دانشجویان را برای فعالیت و ورود به بازار کارآماده می کند

یک استاد دانشگاه معتقد است گروه ها و NGO های دانشجویی می تواند یکی از مهم ترین اقدامات اساتید در راستای افزایش انگیزه دانشجویان و هدایت آنان برای احیا و مرمت بافت های سنتی باشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار