مزرعه آموزشی تحقیقاتی

با حضور در استان خراسان شمالی؛

دکتر طهرانچی از مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شیروان بازدید کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مزرعه ۲۵ هکتاری آموزشی تحقیقاتی واحد شیروان بازدید کرد.

آغاز برداشت گل محمدی از مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از برداشت 2 تن گل محمدی از یک هکتار اراضی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی خبر داد.

آغاز برداشت محصول توت فرنگی در واحد جیرفت

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت از آغاز برداشت محصول توت فرنگی در مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد این واحد دانشگاهی خبر داد.

تولیدات مزرعه آموزشی، تحقیقاتی شترمرغ واحد گرمسار افزایش می یابد/عکس

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پس از بازدید از مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شترمرغ در دانشکده دامپزشکی واحد گرمسارگفت: با گسترش پیش مولدها و مولد های شتر مرغ، تولیدات این مرکزافزایش چشمگیری خواهد یافت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار