مشارکت سمن‌ها

نقش موثر مشارکت سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی

مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت روان گفت: مشارکت سمن‌ها در مبارزه با مواد مخدر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است و هر چه میزان مشارکت بیشتر باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار