مشاور مجمع خیرین کشور در امور سلامت

مشاور مجمع خیرین کشور در امور سلامت منصوب شد

در حکمی از سوی حبیب‌الله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور، دکتر مصطفی جمالی به عنوان مشاور امور سلامت این مجمع منصوب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار