مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده

نشاط اجتماعی راهی برای جلوگیری از گسترش آسیب های حوزه زنان

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده از نشاط اجتماعی به عنوان راهی در جلوگیری از بروز و گسترش آسیب های حوزه زنان یاد کرد و افزود: ایجاد نشاط اجتماعی نقش مهمی در ایجاد رضایت مردم از زندگی دارد.

برگزاری نخستین نشست مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده

نخستین نشست مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استان ها در دولت دوازدهم به میزبانی دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور روزهای یکشنبه و دوشنبه 16و17 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار