معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی

چگونه از تخلفات پزشکان شکایت کنیم

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی روند شکایات مردم از تخلفات پزشکان و چگونگی صدور رأی در این خصوص را اعلام کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار