معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شدند

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مصوبه معافیت مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در پرداخت هزینه‌های دادرسی و شورای حل اختلاف خبر داد.

کمیته امداد تا پایان امسال 140هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می کند

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت : کمیته امداد تا پایان سال جاری 140 هزار فرصت شغلی با پرداخت تسهیلات 12 هزار میلیارد ریالی در کشور ایجاد می کند.

فعالیت 187شورای حل اختلاف ویژه خانواده های مددجوکمیته امداد 

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان گفت:اکنون 187 شورای حل اختلاف ویژه خانواده کمیته امداد در کشور با همکاری قوه قضاییه برای معاضدت حقوقی به نیازمندان فعالیت می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار