معاون پارلمانی رییس‌جمهور

طرح تعطیلی زمستانه مدارس به مصوبه مجلس نیازمند است؟

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره اینکه آیا طرح تعطیلی زمستانه مدارس نیاز به مصوبه مجلس دارد، گفت: در مواردی که نسبت به موضوعی قانونگذاری شده هرگونه تغییر نیاز به قانونگذاری مجدد دارد اما در جاهایی که جنس کار تقنینی نیست بر اساس قانون، دولت اجازه وضع مقررت لازم را دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار