معروف خلیلی

انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور مهاباد به عنوان پژوهشگر برتر پیام نور کشور

رئیس دانشگاه پیام نور مهاباد به عنوان پژوهشگر برتر پیام نور کشور انتخاب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار