منشور حقوق مسافران

تاخیر 4 ساعته در پرواز تهران یزد/اسمان پاسخگو نیست

هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان با تاخیر 4 ساعته مسافران پرواز شماره 119 را ساعت ها در فرودگاه مهرآباد منتظر نگه داشته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار