منویات ائمه معصومین

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل؛

نظام جمهوری اسلامی بر اساس منویات ائمه معصومین (ع) است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس منویات ائمه معصومین(ع) معرفی کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار