مهدی ایزدی

بیکاری 67 هزار فرزند شهید و ایثارگر /سال 96 ، هزار و 650 میلیارد ریال برای ایجاد شغل ایثارگران پرداخت شد

معاون تعاون و رفاه بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت : موضوع اشتغال مساله ای جاری است و افرادی که هم اینک از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران جویای کار هستند یا به تازگی دانش آموخته و یا به سن اشتغال وارد شده اند چنانچه پارسال تعداد فرزندان شهید جویای کار در کشور 8 هزار نفر بود. 

خسارت زلزله زدگان ایثارگر پس از برآورد هزینه، ظرف دو هفته پرداخت می شود

 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: خسارات وارده به منازل زلزله زدگان ایثارگر در غرب کشور پس از برآورد هزینه ها، ظرف مدت دو هفته پرداخت می شود.

فقط سه دسته از محیط بانان شهید محسوب می شوند

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در خصوص شهید محسوب شدن محیط بانانی که حین خدمت فوت می کنند، توضیحاتی ارائه داد. 

بیش از 51 هزار ایثارگر جویای کار هستند

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه بر اساس آمار ثبت شده بیش از 51 هزار نفر در گروه های ایثارگری متقاضی و جویای کار هستند، گفت: بنیاد شهید، تعداد سه میلیون و 200 هزار نفر ایثارگر و منسوبان را تحت پوشش دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار