مهندس سعید قیصر

کرجی ها رتبه اول در جعل گواهی معاینه فنی خودرو را کسب کردند

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور با بیان اینکه بیشترین آمار جعل گواهی معاینه فنی خودروها مربوط به استان البرز است، گفت: سعی کردیم با کمک دادستانی البرز با خاطیان برخورد کنیم که منجر به دستگیری یک باند جعل در این حوزه شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار