موتور حمل بار

در مرکز تحقیقاتی رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی تبریز صورت گرفت؛

ساخت و تولید موتورسیکلت برقی با امکان حمل بار

موتورسیکلت برقی با امکان حمل بار در مرکز تحقیقاتی رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ساخته و تولید شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار