موسسه خیریه راگا

موسسه خیریه راگا به نفع معلولان ضایعه نخاعی افتتاح شد

موسسه خیریه راگا ، در منطقه ۲۰ با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و شهردار منطقه افتتاح شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار