موضوع گذاری قرآن کریم

رئیس شورای قرآن و عترت استان خبر داد:

اجرای طرح موضوع گذاری قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

رئیس شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از اجرای طرح موضوع گذاری قرآن کریم در واحد های دانشگاهی این استان خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار