مومن نیافر

خرید تضمینی دانه های روغنی به 450 هزارتن می رسد

نیافر درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه های روغنی افزود: امسال 330 هزارتن کلزا با ارزش بالغ بر 9 هزار و 83 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است، درحالیکه این رقم سال گذشته 181 هزارتن بود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار