مکانیکا

انتشار «یافته‌های غیرعادی» پژوهش محقق ایرانی در یک مجله معتبر بین‌المللی

مقاله پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین‌المللی «مکانیکا» منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار