مکعب روبیک

توسط یک هکر ساخته شد

مکعب روبیکی که به طور خودکار حل می‌شود

یک هکر ژاپنی، نوعی مکعب روبیک ابداع کرده که بدون کمک انسان ساخته می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار