میدان هرندی

مردم چادر کارتن خواب ها را آتش زدند / خواب آشفته معتادان در شوش/هرندی ،میدان درگیری معتادان و مردم بود

اینها همه مردم همین محله هستند، مغازه‌دارها و ساکنانی که زن و بچه‌شان در این چند ماه عذاب کشیده‌اند/به نظر می‌رسید که این مردم از چیزی عصبانی شده‌‌اند و به دلیلی یکباره اعتراض کرده‌‌اند اما ما نفهمیدیم چه شده است.

... و شاید گرسنه‌ای کنارمان باشد/ نخستین یخچال غذای رایگان برای کارتن‌خواب ها

١١ و ٣٠ دقیقه شب: سه کارتن‌خواب کنار ورودی دستشویی مردانه میدان شوش ایستاده بودند. یکی‌‌شان تلفن می‌زد برای جور کردن جنس. از یخچال ١٠ قدم فاصله داشتند. یخچال خالی بود. فقط یک ظرف یک بارمصرف توی یخچال بود. پر از لوبیا پلو. حفاظ تازه رنگ خورده یخچال، چسبناک بود...

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار