میلاد منشی پور

تپ سی به تبریز رسید

مدیر عامل شرکت تپ سی گفت: تپ سی به ایستگاه تبریز رسید.

بازگشت دو نوآور هوشمند/مدیران عامل استپ و تپسی به کشور بر گشتند

دو نفر از آنهایی که سال‌ها حرف‌شان را می‌زدیم، برگشته‌اند؛ همان نخبگانی را می‌گویم که خبرهای رسیده و نرسیده‌اش تیتری با عنوان «فرار مغزها» دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار