ناآرامی های اخیر مترو

شهردار تهران تذکر گرفت

رئیس شورای شهر تهران به پیروز حناچی شهردار تهران در خصوص ناآرامی های اخیر مترو تذکر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار