ناامنی غذایی

دانشجویان آمریکا گرسنه‌اند

گزارشات منتشر شده توسط دولت فدرال و دیوان محاسبات آمریکا نشان می دهد که تعداد زیادی از دانشجویان مشغول به تحصیل در آمریکا به دلیل کسری بودجه در هزینه‌های تحصیلی خود، از مواد غذایی کمتری استفاده می‌کنند.

برنامه وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در 7 استان‌ در معرض خطر

رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای جلوگیری از ناامنی غذایی در مناطقی که دچار بحران خشکسالی هستند، برنامه‌های وزارت بهداشت در این حوزه را تشریح کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار